Det här är Vård & bildning

I Vård & bildning finns nästan hela livet samlat. Vi är uppdelade i tre divisioner: Utbildning & lärande, Vård & omsorg och Kultur & samhälle.

Genom hela livet

Vi driver förskolor, skolor och gymnasier. Vi satsar på att skapa en meningsfull fritid för unga. Vi erbjuder personlig assistans och daglig verksamhet, stöd vid funktionshinder, äldreboende och hemvård. Vi står även bakom en del av Uppsalas kulturella utbud i form av bibliotek, konst och teater.

Allt för att alla i och runt Uppsala ska få så bra möjligheter som möjligt att lära, utvecklas och må bra genom hela livet.

Vård & bildning har 10 000 anställda, omsätter 5,3 miljarder och är en del av Uppsala kommun.

Utbildning & lärande

Utbildning & lärande erbjuder utbildning till dig som bor i och runt Uppsala.
Målet är att du ska hitta något som passar just dina önskemål och förutsättningar – och få så bra möjligheter som möjligt att lära, utvecklas och må bra genom hela livet.
Vi har ett hundratal förskolor och erbjuder även familjedaghem och öppna förskolor. Vi erbjuder ett sextiotal grundskolor och ansvarar för sju gymnasieskolor med olika inriktning och profil.
Vi ger riktat stöd till barn och unga både i skolan och i direkt kontakt med familjen.
För vuxna erbjuder vi möjlighet att bättra på sin grundutbildning, skaffa behörighet för vidare studier eller få en yrkeskompetens.

IUtbildning & lärande finns över hela Uppsala, har 6 000 anställda, omsätter 3,3 miljarder och ingår i Uppsala kommun Vård & bildning. Välkommen till oss.

Vård & omsorg

Vård & omsorg erbjuder vård och omsorg till dig som bor i och runt Uppsala.
Målet är att du ska hitta något som passar just dina önskemål och förutsättningar – och få så bra möjligheter som möjligt att utvecklas och må bra genom hela livet.
Vi erbjuder hemvård och äldreboende samt boende för vuxna med funktionshinder. För vuxna och barn med funktionshinder och deras familjer erbjuder vi behandling, stöd och hjälp i vardagen. Det kan handla om personlig assistans, kontaktpersoner, ledsagarservice eller avlösarservice samt anhörigstöd. Vi ger även hjälp, stöd och behandling till personer som har en beroendeproblematik eller psykiatrisk funktionsnedsättning.

Vård & omsorg har drygt 3 000 anställda, omsätter 1,5 miljarder och ingår i Uppsala kommun Vård & bildning. Välkommen till oss.

Kultur & samhälle

Kultur & samhälle erbjuder ett brett spektrum av kultur, upplevelser och service till dig som bor i och runt Uppsala. Målet är att du ska hitta något som passar just dina önskemål och förutsättningar – och få så bra möjligheter som möjligt att lära, utvecklas och må bra genom hela livet.  Vi driver fritidsgårdar och fritidsklubbar, Grand, Musikskolan, Uppsala naturskola och kultur för barn och unga. Vi ansvarar även för Sommarförmedlingen som ger feriearbete och feriepraktik till skolungdomar.

Vi ansvarar för Biotopia, Uppsala konstmuseum, Uppsala stadsbibliotek med sina 13 bibliotek och två biblioteksbussar, Reginateatern, Stenhagens bildnings- och kulturcentrum och Mötesplats Treklangen. Vi erbjuder också konsument- och budgetrådgivning genom Konsument Uppsala. Vi stöder arbetssökande och personer med rehabiliteringsbehov att komma ut i arbetslivet via Jobbcenter. Vi stöttar också människor med funktionsnedsättning att delta i samhället genom daglig verksamhet. Vi erbjuder Kultur i vården. Och varje vardag lagar vi 1600 måltider till förskolor, skolor, äldre och omsorgsverksamhet.

Kultur & samhälle har 1000 anställda, omsätter 0,5 miljarder kronor och ingår i Uppsala kommun Vård & bildning. Välkommen till oss!

Kontakt

Telefon reception: 018-727 68 00
E-post: Vård & bildning